Disclaimer

Cairn Real Estate spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan Cairn Real Estate niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Cairn Real Estate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. Cairn Real Estate aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier. Cairn Real Estate vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Cairn Real Estate en Cairn Real Estate geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Cairn Real Estate. Tevens is Cairn Real Estate niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Cairn Real Estate die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Cairn Real Estate in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@cairn-re.com